Feature Films:- 

Doorbeen (2014) yet to be come:-

Royal Bengal Rohosso (2011):-

Gorosthaney Sabdhan (2010) :-

Tintorettor Jishu (2008):-

Kailashey Kelenkari (2007):-

Bombaiyer Bombete (2003):-

Baksho Rahashya (2001):-

Joi Baba Felunath (1979):-

Sonar Kella (1974):-

Television Films:-

Ghurghutiyar Ghotona:-

Golokdham Rahasya:-

Kissa Kathmandu ka:-

Link yet to be published.

Gosaipur Sargaram:-

Sheyal Debota Rahasya:-

Bosepukure Khunkharapi:-

joto kando kathmandute:-

Jahangirer Swarnamudra:-

Golapi Mukto Rahashya:-

Ambar Sen Antardhan Rahashya:-

Dr. Munshir Diary:-

 

 

Advertisements